Klasserne / NavigaSD's medlemsskab af Naviga er ophørt