Klasserne / NavigaVi som Skalamodelbåde Danmark 1993 (SD)er medlem af den Internationale organisation "Naviga".
I kan se lidt mere på deres egen hjemmeside, her har man skibsmodelsporten opdelt i 6 Sektioner.
Vi som SD er kun medlem i Sektion NS, dette står for "Nautic Scale" her ind under findes der nogle klasser som vi sejler i, jeg prøver at komme med en oversigt her. Jørgen Skovsende har foget dem overset til Dansk hvor efter jeg har arbejde videre på denne da der kommer dog en ændringerne og andre ting til.
Regler her er de nyeste fra 2013 og skal gælde til 2017, dog kan der ændres i dem hvis man finder alvorlige fejl. Spørge mig enligt hvis i har nogle spørgsmål ang. de regler her.

Bendt R. og mig har været til dette års generalforsamlingen i Naviga, bestyrelsen blev valgt igen for 4 år lige som jeg har æren i at tager revisorposten igen for 4 år.
Man har ændre en del, så som det er blevet billeger at holde EM eller VM, så det hjælper jo lidt
For vores sektion betyder dette meget, efter al de ændringerne er der kommet flere til at vil holde VM, det er jo dejligt, VM 2017 i Polen og VM 2019 i Østrig, man har også besluttet fra i år at man vil ændre noget ved dommerne at der kommer flere yngre til, det betyder at Bendt og mig kommer nok flere gange i aktion til dette. Dem som vil gerne hører lidt mere om dette kan kontakte Bendt Roden eller Thomas Reichert.

der er kommet en ny klasse til F2 S= står for submarine = uboot, de har haft dem med som test i år, vi for se om dette beholdes.

De nye regler kan findes her:

Dansk      English     TyskKonkurrencebestemmelser for fjernstyrede modeller i sektion NS


                             Definitioner i kursiv er bestemmelser som kun gælder ved SD stævner i Danmark.


1.         Modeldefinitionerne

Fjernstyrede skibsmodeller i sektion NS (F-NS) er modeller som kan både flyde og sejle, og som i en konkurrence trådløst styres af deltageren. Det er naturtro modeller af skibe og både som er bygget i korrekt skalaforhold.


2.         Modelklasser

Modelkategorierne i  F-NS er opdelt i følgende modelkategorier og modelgrupper:


Gruppe F2-    Naturtro skibsmodeller som er bygget i nøjagtig skala efter teknisk dokumentation og ikke af et materialsæt.


Klasse F2-A-   Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde på op til 900mm.


Klasse F2-B-   Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde på over 900 og op til 1400mm.

Klasse F2-C-   Naturtro skibsmodeller i nøjagtig skala og med en længde på over 1400mm.Gruppe F4-    Modeller som er bygget af aktuelle byggesæt der kan eller har kunnet fås i handelen. 


                        Som byggesæt gælder også færdige materiale sæt og modeller, som bærer alle kendetegn
                             og grundelementer for et skib og er øjensynligt færdig udført.


             Klasse F4-A  Modeller som er bygget af et byggesæt eller færdigt materialesæt og 
                                    modeller, som bærer alle kendetegn og grundelementer for et skib, samt
                                    industrielt færdigt byggede modeller (RTR= Ready To Run,
                                    ARTR= Almost Ready To Run) og blot afvikler en konkurrencesejlads.

Klasse F4-A-1 Modeller, på op til 649.9mm ved SD stævner i Danmark, som afvikler en konkurrencesejlads men ingen byggebedømmelse.


Klasse F4-A-2 Modeller, på mellem 650 og 999,9mm ved SD stævner i Danmark, som afvikler en konkurrencesejlads men ingen byggebedømmelse.


Klasse F4-A-3 Modeller, på over 1000mm ved SD stævner i Danmark, som afvikler en konkurrencesejlads men ingen byggebedømmelse.


Klasse F4-B    Modeller som er bygget af et byggesæt eller færdigt materialesæt og modeller, som bærer alle kendetegn og grundelementer for et skib og afvikler en konkurrencesejlads og en byggebedømmelse.      
                      

Klasse F4-C    Modeller som er bygget af et plastbyggesæt som findes i handelen og skal udføre en sejlads og en byggebedømmelse. Modellen må gerne forbedres på bestemte områder med andre materialer. Skroget og dækket skal dog stamme fra plastbyggesættet.


Klasse F4-D    Modeller, ved stævner i Danmark, som afvikler en konkurrencesejlads og en byggebedømmelse. Modellerne indeholder forbedringer til forskel fra F4-B.


Gruppe F6/ F7
                        Klasse F6/ F7 - Naturtro og vellignende modeller af skibe og både beregnet til at udføre manøvrer udført af hold (klasse F6) eller af en enkelt deltager (klasse F7). I sammenhæng hermed kan også deltage modeller af anlæg når disse blot har et tilhørsforhold til de benyttede skibs- eller bådtyper (f.eks. flydekraner, boreplatforme, havneanlæg til omladning, sandsugere, opmudringsfartøjer osv.).

Gruppe F-DS    
                        Klasse F-DS- Naturtro og vellignende dampskibe fremdrevet med skrue, hjul på siden eller i hækken. Fremdriften skal foretages af en fuldt funktionsdygtig stempeldampmaskine (en eller flere cylindre) eller dampturbine. En elektrisk starthjælp til enkelt cylindre- og ekspansions maskiner for at overvinde dødpunktet er tilladt.
                        I Danmark har vi p.t. ikke byggebedømmelse med kun sejlads.

Gruppe F-NSS    
                        Vellignende eventuelt naturtro modeller af sejlskibe i en selvvalgt målestok. Graden af naturtro gengivelse vurderes ved byggebedømmelsen.


                         Klasse F-NSS-A    Skibe med for-and-aft rigning (Bermudarig), højt rigget,
                                                        skibe med spredgaffelrig.


                         Klasse F-NSS-B    Skibe med for-and-aft rigning, gaffel og luggerrigning
                                                        (uden råsejl).


                         Klasse F-NSS-C    Skibe med råsejl og andre rignings former (for eks.
                                                        latinersejl).                         Klasse F-NSS-D    Modeller af skibe med flere skrog og modeller med
                                                        specielle fremdrivningsmetoder.


For dem som ønsker at for lidt mere at vide om de internationale regler, kan i skrive til mig
ThomasR så sender jeg filen gerne for de hele regelset på dansk og english til dig.

Desuden skal alle skibe have en målebrev, ja hvad er det ?, 
Heri kommer alle data man har om skibet, se her.
Hvis du gerne vil have sådan et, venligst kontakt din formand eller kontakt SD ´s
kasserer her, så sender han dette til dig. 


Banen som vi sejler til DM og international, man har 7 minutter til at udfører selve
sejladsen inkl. dok manøvren. Banen som download