Info


Skalamodelbåde Danmark 1993 også kaldet SD var den landsdækkende organisation for modelbådsklubber i Danmark. SD blev stiftet i foråret 1993.

SD har p.t. kun tre klubber som medlem, og optager ikke flere medlemmer


_________________________________________________________________________________
Bestyrelsen 2020:

Formand:
Bo Søndergaard, Herning Modelskibsklub

Kasserer:
Stefffen Haustrup Hansen, Vejle og Omegns Modelbådsklub

Bestyrelsesmedemmer:
Michael Kristensen, Esbjerg Modelskibsklub

Revisor:
Axel Gregersen, Vejle og Omegns Modelbådsklub________________________________________________________________________________

Her kan du finde info om forskellige klubber i Danmark.
Listet her i alfabetisk rækkefølge...

Esbjerg Modelskibsklub (EMK) www.esbjerg-modelskibsklub.dk/
Michael Hundebøll
Tlf.: 61603072

Frederikshavns Modelbådsklub (FMK)
Allan Christensen
Email:  rishoj@youseeme.dkrishoj@youseeme.dk


Herning Modelskibsklub (HMSK)   www.hmsk.dk
Bo Søndergaard
Tlf.: 23494627


Midtfyns Modelbådsklub (MMK) www.midtfynsmodelbaadklub.dk/
50706672

RC Parken (RCP)  www.rcparken.dk


RC Bornholm (RCB) www.rcbornholm.dk
Casper Knudsen
Tlf.: 20427933

Sydjyskmodelskibsklub (SJMK)                                                                                         
 Lars Bak


Vallensbæk Modelskibs Klub (VMK)   www.vmk-rc.dk
Pilehaveskolen og Egholmskolen
Thomas Reichert Tlf.: 24665143

Vejle og Omegns Modelskibsklub (VOM) www.modelbaadsklub.dk/
Steffen Haustrup Hansen
Tlf. 42163018
Email: haustrup@get2net.dk