mandag den 26. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 19. januar 2019

Skalamodelbåde danmark

d. 19. januar 2019 kl 13.00


i VMK`s lokaler: Pilehaveskolen, Horsbred, 2625 Vallensbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter af 30. januar 2016:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent.
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.
Umidelbart efter generalforsamlingen er der bestyrelsesmøde.

Der er fællesspisning kl. 12.30. Såfremt man ønsker at deltage (3 stk. smørrebrød. pris?) skal dette meddeles på telf.: 20258580


med venlig hilsen

Thomas Thomsen