søndag den 11. februar 2018

Esbjerg 2018-01-28

Referat fra Generalforsamling i Skalabåde Danmark (SD)
Esbjerg (EMK) lagde lokaler til Generalforsamlingen

Deltagere:
Der deltog 14 medlemmer fra forskellige klubber i Danmark

1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Dirigent:                               Ole Erlandsen
Stemmetæller: ?
Referent:                              Jørn Nielsen


2 Formandens beretning
SD har i 2018.  25 års jubilæum – STORT TILLYKKE

SD har for nuværende 110 betalende medlemmer
Dette viser en dalende tendens, når der kigges tilbage over tidligere år

Formanden opfordrede stærkt til opbakning fra medlemmerne, når arrangementer bliver tilbudt

Formanden fremlagde at nogle lokale klubber har medlemskab af SD som tilvalg, andre har medlemskabet inkluderet i lokalklubbens årlige kontingent.
Igen i år blev der snakket om lukning af SD
Dette medførte en livlig debat om SD’s fremtid, om der er nogen fremtid og ikke mindst, hvordan SD’s hjemmeside virker for brugerne
Erfaringerne fra Sverige viser, hvis SD nedlægges vil der komme til at mangle tovholder til lokale, Nordiske og Internationale stævner og dermed vil deltagelse smuldre
Debatten fortsatte med fordele/ulemper ved at linke en Facebook side til klubbens hjemmeside
Debatten var positiv og mangfoldig

Konklusion:
Ingen tilsluttede sig lukning af SD og Bestyrelsen skal samles for at lave en handlingsplan for klubben og hjemmesiden/facebook fremadrettet

10 medlemmer havde taget turen til VM i Polen og havde haft en rigtig god oplevelse
Bent Roden fik pokal som bedste sejler for Danmark – STORT TILLYKKE


3 Regnskab
Kassereren delte regnskabet rundt og aflagde rapport for det sidste år
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4 Budget og Kontigent
Kassereren orienterede om budget og kontingent
Kontingent er uændret for 2018 og seneste indbetaling er før afholdelse af DM


5 Indkomne forslag
Der var ingen forslag


6  Valg af Kasserer
Bent Roden modtog genvalg


7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Flemming Halen modtog genvalg
Thomas Reichert ønskede ikke genvalg
Michael Hundebøl modtog valg og afløser Thomas Reichert i bestyrelsen

Bo Søndergaard modtog valg som suppleant
Erik Larsen modtog valg som suppleant


8 Valg af revisor
Mogens Pedersen modtog genvalg

Ole Erlandsen modtog valg som suppleant


9 Eventuelt
Der deltog repræsentanter fra nedenstående klubber på generalforsamlingen:
Vallensbæk
Herning
Vejle
Esbjerg

Bo Søndergaard informerede om nogle af de praktiske ting, som er på plads til DM i år, stævnet bliver afviklet i Herning
De sidste detaljer skal lige på plads inden det flotte program, som vi så et udkast til, bliver frigivet

DM i 2019 er endnu åben for en værtsklub
DM i 2020 bliver afholdt på Bornholm


Bo Søndergaard fra Herning havde en påbegyndt båd med .
Der er en hjemmelavet keddel og maskine..

lørdag den 3. februar 2018

Indbydelsen og tilmeldingen til DM`18

Hej med jer,

DM 2018 bliver holdt af Herning Klubben.
Se indbydelsen og tilmeldingen her ved linket.

DM2018


fordem som ikke kan se dette kommer her noget.

Indbydelse til DM 2018 d. 10-12 august
Danmarksmesterskaber i
F4-A1, F4-A2, F4-A3, F4-AJ, F4-B+C, F4-DK F2-A, F2-B, F2-C og Dampskibe Senior og Junior
Ved Herning Modelskibsklub, Skærgårdvej 23, 7400 Herning
I anledning af Herning Modelskibsklub i 2018 kan fejre 10 års jubilæum har vi fået lov til at afholde DM i modelbåds sejlads Under regi fra Skalamodelbåde (SD)
Ny dato Vi har valgt at flytte DM 14 dage i forhold til tidligere udmeldt Det betyder at der ikke er elever på højskolen, så vi har hele området for os selv incl. de 4 bygninger med 14 værelser som højskolens kursister bruger I hver bygning er der et stort køkken, fælles ophold med fjernsyn I hver værelse er der 2 senge og eget badeværelse
Overnatning Værelser på højskolen Prisen er 400,- pr nat og det er incl. sengelinede Prisen er 350,- pr nat og det er excl. sengelinede Vi har fået lov at låne ”børnehuset” her er der en stor fælles sal som kan bruges til overnatning Det er gratis at benytte denne mulighed, man skal selv sørge for liggeunderlag/madras sovepose eller lignede Mulighed for at komme i bad på højskolen Der skal dog laves en fælles rengøring Nede ved børnehuset er der et område hvor vi har fået lov til at opsætte campingvogne Der vil i området være mulighed for at få strøm Denne mulighed vil være gratis at benytte. Mulighed for at komme på toilet i børnehuset og bad på højskolen.
Der er også et sted til modellerne Vi har et stor fællesrum lige ved siden af søen, hvor vi kan låse modellerne inde om natten.
Pladsen Her er der mulighed for at kunne købe mad, øl, vand, kaffe og kage til fornuftige priser. Mad lørdag aften kl. 19:00 Det vil foregå i spise halen på højskolen hvor der vil være stor buffet med traditionel højskole mad Der vil efter middagen være kaffe med kage Aftensmaden koster 200,- for voksne og 100,- for børn under 13 år

Morgenmad Morgenmad lørdag og søndag morgen Rundstykker med pålæg og ost

Sejlads Der vil være sejlads lørdag fra kl 09:00 til kl. 17:00, søndag fra kl 09:00 til kl. 13:00 Byggebedømmelse er fredag aften kl. 19:00 på højskolen Vi sejler efter de nye redigerede regler fra 2016 Naviga´s regler er gældende, med de undtagelse som Danmark har taget
Byggebedømmelse Vi forventer at der er byggebedømmelse fredag aften kl 18:00
Natsejlads Lørdag aften kl. 22:00 vil der være mulighed for natsejlads på søen
Tilmelding Bestilling af værelser, tilmeldes direkte til Bo Søndergaard Tilmeldings blanket for både, spisning og øvrige overnatning
Med venlig hilsen Herning Modelskibsklub
Bo Søndergaard

Bo Søndergaard Bøgens Kvarter 18 7400 Herning
Tlf. 2349 4627 bo.dive@gmail.com