søndag den 11. februar 2018

Esbjerg 2018-01-28

Referat fra Generalforsamling i Skalabåde Danmark (SD)
Esbjerg (EMK) lagde lokaler til Generalforsamlingen

Deltagere:
Der deltog 14 medlemmer fra forskellige klubber i Danmark

1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Dirigent:                               Ole Erlandsen
Stemmetæller: ?
Referent:                              Jørn Nielsen


2 Formandens beretning
SD har i 2018.  25 års jubilæum – STORT TILLYKKE

SD har for nuværende 110 betalende medlemmer
Dette viser en dalende tendens, når der kigges tilbage over tidligere år

Formanden opfordrede stærkt til opbakning fra medlemmerne, når arrangementer bliver tilbudt

Formanden fremlagde at nogle lokale klubber har medlemskab af SD som tilvalg, andre har medlemskabet inkluderet i lokalklubbens årlige kontingent.
Igen i år blev der snakket om lukning af SD
Dette medførte en livlig debat om SD’s fremtid, om der er nogen fremtid og ikke mindst, hvordan SD’s hjemmeside virker for brugerne
Erfaringerne fra Sverige viser, hvis SD nedlægges vil der komme til at mangle tovholder til lokale, Nordiske og Internationale stævner og dermed vil deltagelse smuldre
Debatten fortsatte med fordele/ulemper ved at linke en Facebook side til klubbens hjemmeside
Debatten var positiv og mangfoldig

Konklusion:
Ingen tilsluttede sig lukning af SD og Bestyrelsen skal samles for at lave en handlingsplan for klubben og hjemmesiden/facebook fremadrettet

10 medlemmer havde taget turen til VM i Polen og havde haft en rigtig god oplevelse
Bent Roden fik pokal som bedste sejler for Danmark – STORT TILLYKKE


3 Regnskab
Kassereren delte regnskabet rundt og aflagde rapport for det sidste år
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4 Budget og Kontigent
Kassereren orienterede om budget og kontingent
Kontingent er uændret for 2018 og seneste indbetaling er før afholdelse af DM


5 Indkomne forslag
Der var ingen forslag


6  Valg af Kasserer
Bent Roden modtog genvalg


7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Flemming Halen modtog genvalg
Thomas Reichert ønskede ikke genvalg
Michael Hundebøl modtog valg og afløser Thomas Reichert i bestyrelsen

Bo Søndergaard modtog valg som suppleant
Erik Larsen modtog valg som suppleant


8 Valg af revisor
Mogens Pedersen modtog genvalg

Ole Erlandsen modtog valg som suppleant


9 Eventuelt
Der deltog repræsentanter fra nedenstående klubber på generalforsamlingen:
Vallensbæk
Herning
Vejle
Esbjerg

Bo Søndergaard informerede om nogle af de praktiske ting, som er på plads til DM i år, stævnet bliver afviklet i Herning
De sidste detaljer skal lige på plads inden det flotte program, som vi så et udkast til, bliver frigivet

DM i 2019 er endnu åben for en værtsklub
DM i 2020 bliver afholdt på Bornholm


Bo Søndergaard fra Herning havde en påbegyndt båd med .
Der er en hjemmelavet keddel og maskine..