søndag den 17. december 2017

Hermed indkalder vi til 
den Ordinær Generalforsamlingen Lørdag den 27.01.2018 til kl. 13.00
adressen: Novrup skolen
 SDR. Novrupvej 20, 6705 Esbjerg Ø
Dagsorden:

                   1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
                   2. Formandens beretning.
                   3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
                   4. Budget og kontingent.
                   5. Behandling af indkomne forslag: ingen p.t.
                   6. Valg af Kasserer: Bendt Roden
                   7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
                               bestyrelsesmedlem: Flemming Hagen og 
                                                                Thomas Reichert (ønsker ikke genvalg)
                               suppleant: nye valg af en Suppleant...vi har glemt en sidste år
                   8. Valg af revisor og -suppleant
                                revisor: Mogens Pedersen,
                                revisor suppleant: Ole Erlandsen
                   9. Eventuelt.


På bestyrelsens vejene
Thomas Reichert