søndag den 31. december 2017

Hej med jer alle sammen.

Det er ved at være tid til at kikke lidt tilbage på det år som snart rinder ud.
For mig har det været et noget turbolent år.
Jeg prøvede her i oktober at blive fyret fra mit arbejde med 14 dages varsel og ikke sådan umiddelbar at kunne få noget lige med det samme. Senest 16. januar er jeg i arbejde igen.
Det har så medført, at der lige pludselig var en masse tid der skulle udfyldes med noget andet.
Jeg fandt et påbegyndt byggesæt af Billing Boat`s Mary Ann. Den har jeg bygget på siden først i oktober.
Hvis der er er nogen der vil se hvad og hvodan det går så kik på FACEBOOK og på Vejle og Omegns Modelbådsklub, videre klik på billeder og videre og klik på Mary Ann.
Jeg tror at der måske er nogen der kan bruge det til noget.
Der er næsten 300 der følger det jeg laver.
Dette har fået mig til at overveje om det måske var noget vi skulle bruge her i Skalamodelbåde Danmark.
Det kan vi jo tage op til generalforsamlingen.
Her til sidst, rigtig godt nytår til jer alle sammen, vi ses i det nye år.


torsdag den 21. december 2017

God Jul og Godt Nytår

Vi ses igen til GF i Esbjerg.

på bestyrelsens vegne

ThomasR

søndag den 17. december 2017

Hermed indkalder vi til 
den Ordinær Generalforsamlingen Lørdag den 27.01.2018 til kl. 13.00
adressen: Novrup skolen
 SDR. Novrupvej 20, 6705 Esbjerg Ø
Dagsorden:

                   1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
                   2. Formandens beretning.
                   3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
                   4. Budget og kontingent.
                   5. Behandling af indkomne forslag: ingen p.t.
                   6. Valg af Kasserer: Bendt Roden
                   7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
                               bestyrelsesmedlem: Flemming Hagen og 
                                                                Thomas Reichert (ønsker ikke genvalg)
                               suppleant: nye valg af en Suppleant...vi har glemt en sidste år
                   8. Valg af revisor og -suppleant
                                revisor: Mogens Pedersen,
                                revisor suppleant: Ole Erlandsen
                   9. Eventuelt.


På bestyrelsens vejene
Thomas Reichert