lørdag den 7. januar 2017

Indkaldelse til Generalforsamlingen. Husk!!!!

Hermed indkalder vi til
den Ordinær Generalforsamlingen Lørdag den 28.01.2017 til kl.13.15
adressen: Stamholmen 193E, 2650 Hvidovre.
Dagsorden:

                   1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
                   2. Formandens beretning.
                   3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
                   4. Budget og kontingent.
                   5. Behandling af indkomne forslag: ingen p.t.
                   6. Valg af formand: Thomas Thomsen
                   7. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
                               bestyrelsesmedlem: Sune Nielsen,
                               suppleant: Christian Krogsgaard,
                   8. Valg af revisor og -suppleant
                                revisor: Ole Knudsen,
                   9. Eventuelt.

Hvis i ønsker at spise med os kl.12.30 frokost (4 styk smørrebrød) dette koster 50,-kr.
SD giver, øl, sodavand og kaffe.
Det kræver dog  at du melder dig til hos mig: thomas@vmk-rc.dk .
ThomasR, Steen Høj, Esbjerg x4, 3x fra Kolding,Bent I,

for dem som er ryger er der udenfor masser af plads, der må ikke ryges indendørs.

På bestyrelsens vejene
Thomas Reichert