søndag den 6. december 2015

Indkaldelse til Generalforsamlingen i SD
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skalamodelbåde Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skalamodelbåde Danmark d 30. januar 2016.
Mødet starter kl. 13.00, Sdr. Novrupvej 20, 6700 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.     Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2.     Formandens beretning.
3.     Kassereren aflægger revideret regnskab.
4.     Budget og kontingent
5.     Behandling af indkommende forslag.
6.     Valg af kasserer.
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8.     Valg af revisor og suppleant.
9.     Eventuelt.
Kom gerne med til dette møde og tag gerne et eller andet med som du syntes andre kunne have glæde af at se/beundre…

Mvh

Formand Thomas Thomsen

indkommende forslag som er kommet:
7.3 Referat af generalforsamlingen bringes i det næst ud
                         kommende landsdækkende blad.
ændres til:
7.3 Referat af generalforsamlingen bringes inden 14 dage på SD
                         hjemmeside.

7.4 Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse i bladet og skal
                         indeholde dagsorden samt indkomne forslag.
ændres til:
7.4 Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse senest 6 uger før på SD´s hjemmeside og skal
                         indeholde dagsorden samt indkomne forslag.

7.6 Forslag til ændringer i foreningens vedtægter, der ønskes behandlet
                        på generalforsamlingen, skal bringes i det landsdækkende 
                        blad hvor  indkaldelsen til generalforsamling findes.
ændres til:
7.6 Forslag til ændringer i foreningens vedtægter, der ønskes behandlet
                        på generalforsamlingen, skal bringes på hjemmesiden 
                        senest 6 uger før hvor  indkaldelsen til generalforsamling findes.

8.8 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres
                         protokol over det passerede og sørger for,
                        at det kommer i det førstkommende blad.
ændres til:
8.8 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres
                         protokol over det passerede og sørger for,
                        at det kommer på SD´s Hjemmeside senest 14 dage efter.