lørdag den 1. februar 2014

Forum

Skrevet af Thomas Reichert

Sidste nyt ang. forum
Vores forum findes ikke mere.
På generalforsamlingen i Kolding den 25. januar 2014 har vi besluttet at bruge kun
Generalforsamlingen syntes at Danmark er så lille og med 2 forummet ville dette for meget.
Så venligst bruge skalamodelskibe.dk og registrer jer der.