lørdag den 18. januar 2014

Generalforsamlingen

Skalamodelbåde Danmark`s
Ordinære generalforsamling
lørdag d. 25. januar 2014

Sted: Brostræde 3 A i 6000 Kolding
Klokkeslæt: 13.00 - 15.00

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og eventuel stemmetæller
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
4. Budget og kontingent.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af kasserer. (Thomas Reichert modtager ikke genvalg)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og –suppleanter.
9. Eventuelt.

Så venner så er det nu I kan komme til fadet. Det nu det igen sker, det er nu du kan komme og gøre en forskel.
Det er ikke farlig at komme til en generalforsamling. Der er ingen der bliver valgt ind i bestyrelsen mod sin vilje….

Ligeledes har DU måske noget at fortælle bestyrelsen…

På bestyrelsen vegne

Thomas Thomsen