fredag den 11. oktober 2013

INFO til formændene ikke mindst...

Der er i forbindelse med netop afholdte årsmøde et ønske om, at det skal være muligt for klubbernes formænd at komme med indlæg til SD's hjemmeside.
Forstået på den måde, at formændene selv kan oprette indlæg på hjemmesiden.

Dette er, og har fra sidens start i dens nuværende form været muligt. Den eneste forudsætning er, at dem som ønsker mulighed for at bidrage til denne side har et google login.

Har man et google login er det bare at rette henvendelse til undertegnede, så bliver der oprettet adgang til at logge på siden og oprette alle de indlæg der ønskes.

Til de klubber der ikke selv har en hjemmeside, kan der ligeledes oprettes en hjemmeside under SD.
Dette er gratis og kan alene bestyres af pågældende klub.

Begrænsningerne er få, mulighederne er mange c",)

Jeres alle sammens +Sune Nielsen

P.S.
Skulle nogen ligge inde med et ref. fra årsmødet vil jeg meget gerne ligge det op så os der ikke var med kan se det c",)