onsdag den 8. maj 2013

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i Kolding


Ny general fors.  17/3.2013  i Kolding

 

Punkt 1:

Dirigent: først Thomas t. Efterfølgende Ole Erlandsen

Referat: Helle Reichert

Stemmetæller: Bendt Immertreu, Michael Hunnebøl

Punkt 2 :

Bille får ordet til at forklarer om RC Parken:

Vi har 3 hektar land i Sønderjylland, og det kan kun blive til noget hvis man tror på projektet. Så det er vigtigt at i tror på VM projektet ellers bliver det ikke til noget kan vi sige lige nu. Vi er 138 medlemmer i de 3 klubber. De 4 hovedpersoner der er om dette blev nævnt med navn. I starten var der noget med at vi blev stoppet af kommunen da der hvor RC Parken ligger krævede en ny lokalplan. Det koster men kommunen var rigtigt hjælpsomme med det, der er også lavet en zone om Parken så der ikke kan bygges. Der er gravede ler af så der ikke ligger så meget vand som der gjorde i starten. Alt dette er grunden til at vi ikke har været på banen før vi ville først have noget at kunne fremvise for ellers havde i ikke troede på dette projekt. Vi har været nød til at gøre der frivilligt at være medlem af SD hos os da de fleste af medlemmerne faktisk ikke er danske, og de får ikke noget ud af medlemskabets, så vi har sponsorede dette til dem som så er forskelsbehandling og det må man ikke.  Hos os er det hver klub der har deres afdeling. Der er så overordnede en bestyrelse, så det hele kører som en virksomhed.

Der udvides når det kan bæres af virksomheden, derfor går det i de tempi som økonomien er til. Som udgangspunkt siger vi ja til alt som vi bliver tilbudt. Vi vil gerne sige at det er forbudt med alkohol men adgang for fremmede kvinder. Vi vil gerne have dm som generalprøve. Vi vil ikke have at folk skændes for vi har opgaver og udfordringer og vi vil hjælpes med at løse det og ikke være negative.

Vi vil gerne have hjælp og er rigtig glade for at vi måtte komme og præsentere vores projekt.

Bendt i: vi er nok nogle der er skeptiske fordi vi ikke føler vi har set nogen til dm, eller også har vi ikke vidst at de kom derfra. Men når i ikke har været der hvordan kan i så afholde et dm uden at vide hvad der forgår.

Bille:

Vi ved at der mangler vand i søen og det er sådan at der skal bare tændes en pumpe så vil den være klaret.

Ole E.: Hvorfor ikke medlemskab til alle i sd. Det er jo et fællesskab.

Bille: Grundet medlemskab som tidligere nævnt, og så er det vel sd der er skal gøre opmærksom på sig selv.

Thomas R.: hvem står for pengene?

Bille: Det gør i, eller SD vi skal have et budget der holder så må vi se.

Er det en god ide at holde VM i RC Parken i 2015 ?


Det blev talt om at der er er 4 personer om det i RC Parken, dette har vi først kunne gøre nu hvor Naviga har sagt at det er en klar mulighed.

Dette VM kan blive en stor mulighed for at fremme sporten på en helt anden måde end vi tidligere har haft mulighed for.

Bendt I.: jeg syntes det skal have en chance efter disse forklaringer.

Poul S.: har vi penge til at dette kan lade sig gøre?

Tom: Stort set har vi talt om dette og Bille udskriver ikke en blanko check, men Bille har accepteret det fremlagte budget fra Pirna"

Hvorfor er det ikke kommet op før?  Løst om det.

Nu har vi så aflyst et dommerkursus, hvorfor tør vi så binde an med udgifterne til et VM?

Bille sagde jo ikke at han dækkede et eventuelt underskud. Så hvem vil så stå med det faktiske underskud. RC Parken eller SD?

Hvis det skulle ende i et underskud så ville Bille nikke til det. Men hvem og hvor meget vil det være.

Det er vigtigt at få afgjort hvem der står for hvad er det os , dermed SD, eller RC Parken. Burde et budget for dette ikke blive fremlagt på generalforsamlingen eller hvad vi ligger på af underskud. Der er diskuteret frem og tilbage om økonomien. Det er ikke alt der er skrevet ned men så godt som muligt.

Vi har et budget hvor alt er gennemgået meget nøje, der var mange værdifulde input fra naviga hvor vi kan sparer, så der er lagt et budget ud fra detaljeret viden fra det VM i Pirna.

Da vi jo ikke kan fremlægge et budget for det vil jo være at oplyse om den blanko checks størrelse som Ikke kan være fair.

Dette er også en fantastisk mulighed for at få promovere den sport som vi jo alle syntes er så glade for.

Bendt i. Og andre syntes at det jo er en mulighed for at få VM, som vi måske ikke får mere så ville det da være tossede ikke at sige ja.

Hvad med biler:

Det er løst med bonden omkring.

2 stemmer nej og 17 stemmer for, det er hermed vedtaget at SD arbejder videre med det.
 
Punkt 3
Om at kvalificere sig til VM:
Bendt I: ud fra de 3 forslag det er i indkaldelsen, er jeg imod at indfører det tredje forslag. For er det kun dem der får medaljer der kan man så ikke kvalificere sig.
 
Mogens P: hvorfor ikke kører efter naviga klasser  de næste år?
Ole man kan også sejle alle 3 klasser men med en afkrydsning man vil deltage i VM.
Mogens P: man kunne også sige at man tilmelder sig til en deciderede VM klasse , ikke med medaljer men med diplom,
Thomas R: Skal de så betale for det?
 Tom: man kan også tage den med bedste scoring men med en periode over 2 år.
 Mogens p: hvis der skal 2 års kvalifikation til, så skal det være sådan at de point man får ikke er større end at man også kan kvalif. I en 1 års kval.
Hvad søger vi, manden eller skibet?
Der blev lidt sjov.....
Thomas R:  Med klasser og muligheder så er der pludselig 20 pladser mere da vi skal lave Nautic Skala Sail så er der vel plads til alle
Tom: vi har en sø ca. 12 km fra RC Parken, ved røde kro vandski klub.
Skal det forstås at vi tager forslag 2
Diskussion om manden eller skibet, der var lidt frem og tilbage for og imod.
Man går altså efter manden og forslag 2. Og hvis der er omsejlads på Fyn
Så er vi nået til punkt 4:
Medlems ændring i vedtægterne: Se forslag fra tidligere.
Thomas svarede at det er for at undgå at andre landsmænd kan komme og tage pladser til VM, eller omgås regler da ingen er imod er ændringer vedtaget.
Er der noget under eventuelt.:
Egentlig ikke, Bendt I.: glæder sig til at vi kan komme til RC Parken i sommer.
Poul :Er der restriktioner for hvad man må sejle med hos jer.
Tom: det er der ikke., alle er velkommen.
Hilsen Helle