tirsdag den 5. marts 2013

Vigtig info vedr. fejl i klubbladet.

På side 7 i Bådsmandspiben er der anført et forkert konto-nummer til indbetaling af Kontingent.
Det korrekte er regnr. 4440 og kontonr. 4440655017.

Redaktionen beklager fejlen.