tirsdag den 26. februar 2013

ekstra ordinær generalforsamling


Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Kolding, brostræde 3 – 5, den 17.marts kl.10

Bestyrelsen indkalder til dette efter på GF i Januar i Kolding at have fået pålagt at komme med nogle mere uddybende ting ang. VM
I denne forbindelse kan vi også lukke et hul i vores vedtægter ang. medlemsskabet.

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.       VM i Danmark 2015, ansvar, opbygning og RC Parken præsenter sig.

3.       Kvalifikationen til VM2015 der findes 3 forslag:

A.      i bladet nr. 3/2012

B.      i bladet nr. 4/2012

C.      forslag fra Michael Hundebøll at alle som vinder en medajle(guld, sølv og bronze) til DM i 13+14

kommer til en separat kvalifikation hvor så man finder de 5 i hver klasse som kan starte til VM i 2015.

Dette er nok mest for klassen F4A1+2+3 hvor man under Naviga kun har F4A.

Hvis dette er samme personer så ser man på 4 plads, 5 plads osv.

4.       Vedtægts ændring: fra

§4.Klubber/Medlemmer.

4.1 I foreningen optages lokalklubber, hvis

formålsparagraf ikke strider mod foreningens samt

enkelt medlemmer.

Ændres til:

                                      §4.Klubber/Medlemmer.
                                      4.1 I foreningen optages lokalklubber, hvis
                                      formålsparagraf ikke strider mod foreningens samt
                                      enkelt medlemmer som har fast bopæl i Danmark (nogle gange også kaldet 1.bopæl).
5.     Eventuelt


Indkaldelse til ekstra ekstra ordinær generalforsamling lige efter den ekstra ordinær generalforsamling

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2.       Vedtægts ændring: fra

§4.Klubber/Medlemmer.

4.1 I foreningen optages lokalklubber, hvis

formålsparagraf ikke strider mod foreningens samt

enkelt medlemmer.

Ændres til:

                                      §4.Klubber/Medlemmer.
                                      4.1 I foreningen optages lokalklubber, hvis
                                      formålsparagraf ikke strider mod foreningens samt
                                      enkelt medlemmer som har fast bopæl i Danmark (nogle gange også kaldet 1.bopæl)..
3.       Eventuelt


På bestyrelsens vejene
Thomas Reichert
Kasserer

mandag den 18. februar 2013

Ekstraordinær generalforamling.

EKSTRA ordinære generalforsamling d 17 /03 / 2013 i Kolling.
Nærmere info skulle gerne stå i Bådsmandspiben.

mandag den 11. februar 2013

Vinterferie

Husk, at der på de fleste skoler er lukket i denne uge...
Det kan have betydning for om der er klubaften i din lokale forening...

lørdag den 2. februar 2013

Naviga Regler

Sidste nye regler fra Naviga er lagt op på "Drevet"
De kan findes som PDF her.