tirsdag den 7. august 2012

Vedr. DM 2012

Der er/har været problemer med de mails der er på skalamodelbaade.dk
Så har man f.eks. meldt sig til DM via kasserer@skalamodelbaade.dk er den ikke blevet modtaget.
Derfor bedes alle der har sendt til enten kasserer eller formand sende deres tilmeldinger igen...
Man har indtil og med torsdag... Adressen der skal sendes til er: reichert@post12.tele.dk

Beklager udlejligheden...