mandag den 26. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 19. januar 2019

Skalamodelbåde danmark

d. 19. januar 2019 kl 13.00


i VMK`s lokaler: Pilehaveskolen, Horsbred, 2625 Vallensbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter af 30. januar 2016:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent.
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.
Umidelbart efter generalforsamlingen er der bestyrelsesmøde.

Der er fællesspisning kl. 12.30. Såfremt man ønsker at deltage (3 stk. smørrebrød. pris?) skal dette meddeles på telf.: 20258580


med venlig hilsen

Thomas Thomsen


søndag den 18. november 2018

Referat fra GF er kommet


her kommet et link som sender jer videre til Referat
på vegne af bestyrelsen.

tirsdag den 4. september 2018

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling den 13. oktober kl.11


adressen er: Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted 


man kan også downloade dem her
på bestyrelses vegne thomas reichert

tirsdag den 7. august 2018

Startliste for DM 2018 er komemt

Starliste kommer her til download 

eller her
Topper Vand VMK Pollux F4-A-J 2,4 1
Mai Kristensen EMK Kadett F4-A-J 2,4 2
Tobias Hundebøll EMK ALEX F4-A-J 2,4 3
Victoria Hundebøll EMK Samson II F4-A-J 50 4
Topper Vand VMK Dolly F4-A-J 4 5
Mai Kristensen EMK US Cost Guard F4-A-J 2,4 6
Thomas Reichart VMK Tuck F4-A-1 2,4 7
Filip Larsen EMK Pollux F4-A-1 2,4 8
Tom Bak HMSK Springer F4-A-1 2,4 9
René Winther VMK Pollux 2 F4-A-1 2,4 10
Christian Krogsgaard HMSK Krabbe F4-A-1 2,4 11
Jan Vegenfeldt VMK Lille Jan F4-A-1 2,4 12
Mathias Larsen EMK Pollux F4-A-1 2,4 13
Bent Roden VMK Kadet 2 F4-A-1 2,4 14
Ole Knudsen VMK Junior F4-A-1 2,4 15
René Winther VMK Tug 2 F4-A-1 2,4 16
Mathias Larsen EMK Juno F4-A-1 2,4 17
Filip Larsen EMK Krappe F4-A-1 2,4 18
Jan Frederiksen VMSK Martha Lerche F4-A-1 2,4 19
Røge Nielsen HMSK Katja F4-A-1 2,4 20
Jean-Claude Guinot VMK Emma F4-A-1 2,4 21
René Winther VMK Emile Robin F4-A-1 2,4 22
Ole Erlandsen VMK Emile Robin F4-A-2 55 23
Thomas Reichart VMK Martha Lerche F4-A-2 2,4 24
Perben Baltzer HMSK Progress F4-A-2 2,4 25
Tom Bak HMSK Banckert F4-A-2 2,4 26
Christian Krogsgaard HMSK MT17 F4-A-2 2,4 27
Jean-Claude Guinot VMK Emile Robin F4-A-2 2,4 28
Erik Larsen EMK Bugsier 3 F4-A-2 2,4 29
Jan Frederiksen VMK Mif F4-A-2 2,4 30
Peerjan Hansen VMK Commandor F4-A-2 2,4 31
Ole Knudsen VMK Coast Qaurd F4-A-2 2,4 32
Røge Nielsen HMSK Fairplay F4-A-2 2,4 33
Filip Larsen EMK Pilot Of Rotterdam F4-A-2 2,4 34
Christian Krogsgaard HMSK Ottl Lauffer F4-A-2 2,4 35
Erik Larsen EMK M/F Julie F4-A-2 2,4 36
Michael Kristensen EMK Commodore F4-A-2 2,4 37
Filip Larsen EMK Polar F4-A-2 2,4 38
Arne Hansen HMSK Calypso F4-A-2 2,4 39
Erik Larsen EMK Smit Nederland F4-A-2 2,4 40
Bent Roden VMK WSP-10 F4-A-2 53/50 41
Preben Baltzer HMSK Helton F4-A-3 2,4 42
Filip Larsen EMK Mercantic F4-A-2 2,4 43
Peerjan Hansen VMK Banchert F4-A-2 2,4 44
Bent Roden VMK Bremen 9 F4-A-3 53/50 45
Arne Hansen HMSK Sea Star F4-A-2 2,4 46
René Winther VMK Admiral F4-A-3 2,4 47
Michael Kristensen EMK Hidria F4-A-3 2,4 48
Ole Erlandsen VMK Gry Maritha F4-A-3 81 49
Ole Knudsen VMK Fouda F4-A-3 2,4 50
Filip Larsen EMK Flyvefisken F4-A-3 2,4 51
Poul Nielsen HMSK Jugalf Sander F4-A-3 2,4 52
Erik Larsen EMK Envoy F4-A-3 2,4 53
Jean-Claude Guinot VMK Düsseldorf F4-A-3 2,4 54
Bo Søndergaard HMSK Riva F4-A-3 2,4 55
Thomas Reichart VMK Red Falcon F4-A-3 2,4 56
Ole Erlandsen VMK Polar Star F4-A-3 56 57
Christian Krogagaard HMSK Sea Eagle F4-A-3 2,4 58
Birger Glud HMSK SK 32 Harro Koelre F4-A-3 2,4 59
Michael Kristensen EMK U311 F4-A-3 2,4 60
Thomat Thomsen HMSK Joffre F4-B 58/53 61
Mathias Larsen EMK Havmågen F4-B 2,4 62
Michael Hundebøll EMK Torben F4-B 90 63
Thomas Reichart VMK US Coast Guard F4-B 2,4 64
Ole Knudsen VMK Absalon F4-B 2,4 65
Bent Roden VMK PT-596 F4-C 2,4 66
Bo Søndergaard HMSK Elbehafen F2 2,4 67
Michale Kristensen EMK Schnellboot Typ S-100 F4-C 2,4 68
Michael Hundebøll EMK Vedette Lance Missiles F4-C 2,4 69
Christian Krogsgaard HMSK Søbjørnen F2 2,4 70
Bo Søndergaard HMSK Svitzer Mjølner F2 2,4 71
Ole Knudsen VMK Thurø F2 2,4 72
Thomas Thomsen HMSK Anette 2 F-DS 2,4 73
Christian Krogsgaard HMSK African Queen F-DS 2,4 74
Bo Søndergaard HMSK Anita Mary F-DS 2,4 75
så når vi sejler med så mange bedes i holder øje med startnummerne.
hilsen
Overdommer og Stævneleder

lørdag den 14. april 2018

Startliste for NM 2018 er kommet

se listen her
eller her på siden

 

 
thomasR


søndag den 11. februar 2018

Esbjerg 2018-01-28

Referat fra Generalforsamling i Skalabåde Danmark (SD)
Esbjerg (EMK) lagde lokaler til Generalforsamlingen

Deltagere:
Der deltog 14 medlemmer fra forskellige klubber i Danmark

1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Dirigent:                               Ole Erlandsen
Stemmetæller: ?
Referent:                              Jørn Nielsen


2 Formandens beretning
SD har i 2018.  25 års jubilæum – STORT TILLYKKE

SD har for nuværende 110 betalende medlemmer
Dette viser en dalende tendens, når der kigges tilbage over tidligere år

Formanden opfordrede stærkt til opbakning fra medlemmerne, når arrangementer bliver tilbudt

Formanden fremlagde at nogle lokale klubber har medlemskab af SD som tilvalg, andre har medlemskabet inkluderet i lokalklubbens årlige kontingent.
Igen i år blev der snakket om lukning af SD
Dette medførte en livlig debat om SD’s fremtid, om der er nogen fremtid og ikke mindst, hvordan SD’s hjemmeside virker for brugerne
Erfaringerne fra Sverige viser, hvis SD nedlægges vil der komme til at mangle tovholder til lokale, Nordiske og Internationale stævner og dermed vil deltagelse smuldre
Debatten fortsatte med fordele/ulemper ved at linke en Facebook side til klubbens hjemmeside
Debatten var positiv og mangfoldig

Konklusion:
Ingen tilsluttede sig lukning af SD og Bestyrelsen skal samles for at lave en handlingsplan for klubben og hjemmesiden/facebook fremadrettet

10 medlemmer havde taget turen til VM i Polen og havde haft en rigtig god oplevelse
Bent Roden fik pokal som bedste sejler for Danmark – STORT TILLYKKE


3 Regnskab
Kassereren delte regnskabet rundt og aflagde rapport for det sidste år
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger




4 Budget og Kontigent
Kassereren orienterede om budget og kontingent
Kontingent er uændret for 2018 og seneste indbetaling er før afholdelse af DM


5 Indkomne forslag
Der var ingen forslag


6  Valg af Kasserer
Bent Roden modtog genvalg


7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Flemming Halen modtog genvalg
Thomas Reichert ønskede ikke genvalg
Michael Hundebøl modtog valg og afløser Thomas Reichert i bestyrelsen

Bo Søndergaard modtog valg som suppleant
Erik Larsen modtog valg som suppleant


8 Valg af revisor
Mogens Pedersen modtog genvalg

Ole Erlandsen modtog valg som suppleant


9 Eventuelt
Der deltog repræsentanter fra nedenstående klubber på generalforsamlingen:
Vallensbæk
Herning
Vejle
Esbjerg

Bo Søndergaard informerede om nogle af de praktiske ting, som er på plads til DM i år, stævnet bliver afviklet i Herning
De sidste detaljer skal lige på plads inden det flotte program, som vi så et udkast til, bliver frigivet

DM i 2019 er endnu åben for en værtsklub
DM i 2020 bliver afholdt på Bornholm


Bo Søndergaard fra Herning havde en påbegyndt båd med .
Der er en hjemmelavet keddel og maskine..





lørdag den 3. februar 2018

Indbydelsen og tilmeldingen til DM`18

Hej med jer,

DM 2018 bliver holdt af Herning Klubben.
Se indbydelsen og tilmeldingen her ved linket.

DM2018


fordem som ikke kan se dette kommer her noget.

Indbydelse til DM 2018 d. 10-12 august
Danmarksmesterskaber i
F4-A1, F4-A2, F4-A3, F4-AJ, F4-B+C, F4-DK F2-A, F2-B, F2-C og Dampskibe Senior og Junior
Ved Herning Modelskibsklub, Skærgårdvej 23, 7400 Herning
I anledning af Herning Modelskibsklub i 2018 kan fejre 10 års jubilæum har vi fået lov til at afholde DM i modelbåds sejlads Under regi fra Skalamodelbåde (SD)
Ny dato Vi har valgt at flytte DM 14 dage i forhold til tidligere udmeldt Det betyder at der ikke er elever på højskolen, så vi har hele området for os selv incl. de 4 bygninger med 14 værelser som højskolens kursister bruger I hver bygning er der et stort køkken, fælles ophold med fjernsyn I hver værelse er der 2 senge og eget badeværelse
Overnatning Værelser på højskolen Prisen er 400,- pr nat og det er incl. sengelinede Prisen er 350,- pr nat og det er excl. sengelinede Vi har fået lov at låne ”børnehuset” her er der en stor fælles sal som kan bruges til overnatning Det er gratis at benytte denne mulighed, man skal selv sørge for liggeunderlag/madras sovepose eller lignede Mulighed for at komme i bad på højskolen Der skal dog laves en fælles rengøring Nede ved børnehuset er der et område hvor vi har fået lov til at opsætte campingvogne Der vil i området være mulighed for at få strøm Denne mulighed vil være gratis at benytte. Mulighed for at komme på toilet i børnehuset og bad på højskolen.
Der er også et sted til modellerne Vi har et stor fællesrum lige ved siden af søen, hvor vi kan låse modellerne inde om natten.
Pladsen Her er der mulighed for at kunne købe mad, øl, vand, kaffe og kage til fornuftige priser. Mad lørdag aften kl. 19:00 Det vil foregå i spise halen på højskolen hvor der vil være stor buffet med traditionel højskole mad Der vil efter middagen være kaffe med kage Aftensmaden koster 200,- for voksne og 100,- for børn under 13 år

Morgenmad Morgenmad lørdag og søndag morgen Rundstykker med pålæg og ost

Sejlads Der vil være sejlads lørdag fra kl 09:00 til kl. 17:00, søndag fra kl 09:00 til kl. 13:00 Byggebedømmelse er fredag aften kl. 19:00 på højskolen Vi sejler efter de nye redigerede regler fra 2016 Naviga´s regler er gældende, med de undtagelse som Danmark har taget
Byggebedømmelse Vi forventer at der er byggebedømmelse fredag aften kl 18:00
Natsejlads Lørdag aften kl. 22:00 vil der være mulighed for natsejlads på søen
Tilmelding Bestilling af værelser, tilmeldes direkte til Bo Søndergaard Tilmeldings blanket for både, spisning og øvrige overnatning
Med venlig hilsen Herning Modelskibsklub
Bo Søndergaard

Bo Søndergaard Bøgens Kvarter 18 7400 Herning
Tlf. 2349 4627 bo.dive@gmail.com